top of page
אלימות במשפחה כעילה לגירושין
אלימות במשפחה כעילה לגירושין
 

אלימות בחברה מלווה את האדם מאז בריאתו, כך גם אלימות במשפחה, שהינה אחד הנגעים החברתיים הקשים ביותר עמם נאלצת להתמודד החברה המודרנית.

 

אלימות במשפחה היא כלפי כלל חברי המשפחה והיא טומנת בחובה סכנה גדולה.

בישראל, כמו גם במקומות רבים אחרים בעולם, מתרחשים מידי שנה אלפי מקרים של אלימות במסגרת התא המשפחתי.

שתים עשרה עצות למתגרשים
כתבה 2
12 עצות למתגרשים

 

ההחלטה להיפרד או להתחיל בהליך גירושין, יכולה להתקבל על ידי גבר, אישה, או אף יכולה להיות החלטה משותפת של הצדדים. בכל מקרה מדובר בהחלטה טעונה, קשה ואף במקרים מסוימים גורלית. 

בתחילת הליך הגירושין, אתם עלולים למצוא עצמכם לא מוכנים לחלוטין. בעל שמגלה שאשתו בוגדת בו, אישה מוצאת עצמה נעזבת על ידי בעל שמצא לעצמו אישה אחרת והותיר אותה מטופלת ב- 3 ילדים קטנים וללא כסף וכיוצ"ב, מקרים רבים ומגוונים. 

כתבה 3
אלימות במשפחה כעילה לגירושין
עירוב ילדים בסכסוך?
 

לא!

יש להשאיר את הילדים מחוץ לקונפליקט שבין ההורים נקודה וסימן קריאה! 
כן, זה מצריך נשיכת שפתיים, אך זה יתרום לבריאותו הנפשית של ילדך, וזה הדבר החשוב באמת!

bottom of page