top of page

הסכמי ממון

הסכמי ממון

הסכם ממון הוא הסכם שנכתב ומאושר במצב חיובי, אשר צופה ומסדיר מצב משברי ומומלץ מאוד במקרים רבים.

 


הסכם ממון הוא הסכם הצופה פני עתיד ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש ושאר הנושאים הרלוונטיים לגירושין, בהתאם לרצונם של הצדדים, כקבוע בהסכם.

 

   

 

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973) (להלן: "החוק"), מסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. 

החוק חל על כל הזוגות שנישאו לאחר 1.1.74.

מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד זוגות לחתום על הסכם ממון ולכן נושא זה מוצג כבר בסעיף הראשון לחוק.

על פי החוק, במידה ובני הזוג לא חתמו על הסכם ממון, עם פקיעת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת, לרבות: נכסי מקרקעין, מיטלטלין (ובכללן מכוניות), תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך, בעלות על עסקים, פנסיה, ביטוחים ועוד.


הסכם ממון שאושר כחוק, המתייחס לחלוקת רכוש שאחר מותו (חס וחלילה), של מי מבני הזוג (למרות שזו אינה מטרתו), גובר אף על צוואה שנערכה מאוחר ממנו.

במידה והצדדים מעוניינים לחלק את הרכוש בדרך שונה מזו הקבועה בחוק, במקרה של פקיעת הנישואין, עליהם להסדיר זאת באמצעות עריכת הסכם ממון.

 

 

על פי החוק, על הסכמי ממון, להיעשות בכתב.
לאחר הנישואין הם טעונים אישור של בית משפט או של בית דין דתי, כדי לקבל תוקף של פסק דין.

אם צדדים עורכים הסכם ממון לפני שנישאו, ניתן אמנם לאשרו בפני רשם הנישואין, אך הדרך המקצועית ביותר היא אישור של ההסכם על ידי נוטריון, ללא צורך בפניה לערכאות משפטיות.

 

 

 הסכם ממון שלא אושר כהלכה, הינו חסר תוקף משפטי. ניתן אמנם ללמוד ממנו על אומד דעת הצדדים וחלק מהנושאים בו מקבלים תוקף חוזי, אך בהחלט הדרך הנדרשת היא אישור ההסכם כחוק, כדי שהוא יהיה בעל תוקף ובר אכיפה.


הסכם ממון הוא בהחלט לא מילה גסה או מעליבה והוא הפך לנפוץ מאוד בשנים האחרונות.

 

 

עריכת הסכם ממון, חשוב שתעשה על ידיעורך דין מנוסה, מיומן ובקיא בתחום דיני המשפחה, שכן הסכם שכזה הוא בעל משמעות מרחיקת לכת וגורלית עבור הצדדים.

 

  

עורך דין רגיש, מנוסה ומיומן, יידע לנסח את ההסכם בדרך שלא תיפגע במי מהצדדים ותצפה באופן חיובי, מצב משברי, שעלולים להגיע אליו הצדדים וכך, הצדדים ימזערו את החיכוכים והמחלוקות ביניהם, שהוסדרו מבעוד מועד וכל הליך הגירושין יראה אחרת ובצורה טובה יותר.

 

 

  

 

יתרונותיו של הסכם ממון:

 

1. חשוב במקרה שאין שוויון כלכלי בין הצדדים.

2. מגן מפני סחיטה של אחד מבני הזוג למשנהו, במקרה שצד אחד של הגירושין חפץ בגירושין ואילו הצד השני מעוניין לנצל זאת כלכלית.

3. יוצר ביטחון ויציבות במערכת היחסים בין בני הזוג, כך שכל אחד מהצדדים יודע מראש מה הוא יקבל במקרה של גירושין ובהתאם יוכל לתכנן את צעדיו.

4. חשיבותו עולה במקרה שישנם ילדים מנישואים קודמים, שרוצים להגן עליהם, וחשוב במקרה שבני זוג נישאים נישואים שניים/שלישיים, אם כי, יותר ויותר זוגות הנישאים בפעם הראשונה, מבינים היום, את חיוניות החתימה על הסכם ממון, טרם נישואיהם.

5. מבטיח מצב בו אחד מהצדדים לא נישא לבן זוגו משיקולים כלכליים בלבד, במיוחד כאשר יש פער בגילאים, בהכנסות ובממון של אחד מבני הזוג.

6. מגן מפני נושים של אחד מבני הזוג, במקרה שלאחד מהצדדים, ישנם חובות( אם כי שלמרות חתימה על הסכם ממון, אם בן זוג חייב כספים רבים, יכולים נושים לטעון כי על פי עקרון איזון המשאבים, או על פי הלכת השיתוף, שהייתה נהוגה בפסיקה במיוחד, טרם חוקק החוק, בן הזוג השני חייב לשאת במחצית מחובות בן הזוג, מאחר והוא לא יכול ליהנות רק מהזכויות ולא להיות חייב בחובות).

 

אכן, יתכנו מקרים של ניצול לרעה של ההסכם, כך שצד "חזק" שעל פי ההסכם הוא בעל מרבית הממון, עלול לעמוד על דרישתו להתגרש ולצאת עם רוב הרכוש.

מסיבה זו בודק בית המשפט, או בית הדין, בזמן אישור ההסכם אם כל אחד מהצדדים הבין את משמעות חתימתו על ההסכם והוא עושה כן ברצון חופשי, בטרם יאושר ההסכם.

 

 

 

בסיכומו של דבר, הסכם ממון מומלץ מאוד ברוב רובם של המקרים ויש להכין אותו ברגישות, במקצועיות ולאשר אותו כנדרש.

bottom of page