top of page

ייצוג בבתי משפט ובתי הדין

ייצוג בבתי משפט ובתי הדין

חלק מרכזי מההליך המשפטי מתרחש בבתי המשפט (לענייני משפחה, מחוזי, עליון) ובבתי הדין הרבניים (האזוריים והגדול בירושלים).

 

עורכת דין גריכטר מופיעה במשך שנים רבות, כמעט מידי יום, בערכאות המשפטיות השונות.

 

עורכת דין גריכטר צברה ניסיון רב מאוד בהופעות אלו והיא מכירה היטב את המערכת.

bottom of page