top of page

הסכמי גירושין

הסכמי גירושין

חתימה על הסכם גירושין היא הדרך היעילה, הנעימה והטובה ביותר להביא את הנישואין אל סופם.

תמיד עדיף שהצדדים הם אלו שיחליטו ויסכימו בעצמם בנוגע לסוגיות הרבות המרכיבות את ההסכם, סוגיות חשובות והורת גורל בחייהם ובחיי ילדיהם, במקום שיעבירו את העניין לצדדים שלישיים - בית המשפט/בית הדין – אשר יקבלו את ההכרעות עבורם.

 

הכנת הסכם גירושין היא אומנות של ממש ויש לבצעה במקצועיות ובאחריות מרובה, רצוי בעזרתו של עורך דין מיומן ומומחה בתחום.

 

הסכם גירושין אמור לכלול את כל הסוגיות שבין הצדדים ויש לעמוד על פרטיו בדקדקנות וביסודיות, על מנת שיסדיר בצורה מיטבית את כל הסוגיות ויסיים את ההליכים המשפטיים בין הצדדים.

 

הסכם גירושין על פי רוב כולל את נושאים הבאים:

הסכמה להתגרש, החזקת הקטינים, זמני שהות, חינוך הקטינים, מקום מגורים, מזונות (ילדים/אישה), יציאות לחו"ל, רכוש – זכויות/חובות, תכולה (מפורטת), כתובה, ביטול צווים זמניים (ככל שהוצאו), העדר תביעות, אגרות/הוצאות ועניינים רבים נוספים.

 

לכל משפחה יש לתפור את ההסכם המתאים לה ואין ללמוד, בהכרח, מהסכם אחד למשנהו.

 

על ההסכם להיות ברור, קריא, מובן ומפורט ככל האפשר, באופן שיאפשר, במידת הצורך, גם את אכיפתו בהוצאה לפועל/ביטוח לאומי, ללא צורך בפרשנויות של סעיפיו. שינוי הסכם לאחר חתימתו ואישורו הוא כמעט בלתי אפשרי ויעשה רק בשינוי נסיבות מהותי.

 

לעיתים זוגות עורכים "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין". בהסכם זה הצדדים קובעים מסלול בו הם ינסו תחילה לשקם את נישואיהם ולחזור לשלום בית, אולם ככל ששלום הבית לא יצלח, חלילה, נקבעים כבר בהסכם כל העניינים שיחולו באם אחד או שני הצדדים יחליטו על רצונם להתגרש. במצב שכזה אין צורך שהצדדים ידונו שוב בכל הסוגיות של הפרידה באם שלום הבית לא צלח, אלא הנושאים מוסדרים כבר בשלב חתימה על הסכם שלום הבית ולחילופין גירושין ואישורו.

 

הסכם גירושין/הסכם שלום בית וחילופין גירושין חייב לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני על מנת שיקבל תוקף של פסק דין.

במעמד אישור ההסכם, הערכאה המאשרת בודקת את תוכן ההסכם ואת העובדה שהוא אכן נחתם על ידי הצדדים מרצון חופשי ומתוך הבנת משמעותו ותוצאותיו.

 

כיום, רוב הזוגות משכילים לנסח הסכם גירושין, אשר מצליח לסיים את הסכסוך ביניהם בדרך קצרה, זולה ונעימה הרבה יותר מניהול הליכים משפטיים ארוכים בערכאות המשפטיות.

bottom of page